Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Begreppet chefläkare är inte definierat i lag eller föreskrift. Chefläkaren är oftast en kliniskt erfaren läkare med chefserfarenhet och lokal kännedom.

Arbetsuppgifterna varierar stort, men ofta är det chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som har medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Dessutom arbetar chefläkaren övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och lex Maria-anmälningar. Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i medicinjuridiska frågor, mediekontakter och katastrofplanering. Lokalt finns flera exempel på ytterligare arbetsuppgifter av varierande karaktär.

De flesta regioner har organiserat centrala chefläkargrupper, där flera chefläkare arbetar tillsammans med annan kompetens inom till exempel kvalitet och/eller utveckling. Det finns också exempel på motsatsen, där chefläkaren arbetar mer eller mindre ensam.

Uppdragsbeskrivning chefläkare feb 2022 med kommentarer

Medicinsk kommentar i Läkartidningen 2023 om chefläkarrollen

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se