Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

En nationell chefläkarutbildning startade 2013 på initiativ av Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vårdSveriges Läkarförbunds Chefsförening samt Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Nätverket Sveriges Chefläkare bildades 2014 och har som mål att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen, främst i arbetet med förbättrad patientsäkerhet. I detta arbete är chefläkarna en av de viktigaste grupperna i svensk sjukvård. Även om chefläkare kan ha, och har andra arbetsuppgifter, är nätverkets arbetsområden det som förenar; ett arbete för en säkrare svensk sjukvård.

Nätverket, som idag har drygt 200 medlemmar, är ett fristående nätverk för Sveriges chefläkare, eller läkare med chefläkares uppgifter. Centralt finns en beredningsgrupp med geografisk representation. Beredningsgruppen håller samman nätverket och ansvarar för programpunkter. Dessutom finns ett antal arbetsgrupper med mer specifika uppdrag.

Nätverket stöds av Löf.

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se