Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Länkar om patientsäkerhet

 

Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/

 

Löf har på sin hemsida https://lof.se/patientsakerhet samlad information om det patientsäkerhetsarbete bolaget bedriver.

 

Australien

Clinical excellence commission (CEC) är en del av New South Wales state government Patient Safety and Clinical Quality Program: http://www.cec.health.nsw.gov.au

Australian Council on Healthcare Standards: www.achs.org.au

Danmark

Den danska patientförsäkringen: http://patienterstatningen.dk/

Finland

Den finska patientförsäkringen: www.potilasvakuutuskeskus.fi

Norge

Den norska patientförsäkringen: www.npe.no

Statens undersökelsekommisjon for helse- og omsorgstjenesten: www.ukom.no

Storbritannien

NHS England patient safety: www.england.nhs.uk/patient-safety/

NHS Scotland patient safety: https://ihub.scot/improvement-programmes/scottish-patient-safety-programme-spsp/

Healthcare Safety Investigation Branch: www.hsib.org.uk

The Health Foundation: www.health.org.uk

USA

Joint Commission Resources: www.jcrinc.com/

Institute of Medicine: www.nationalacademies.org/HMD

Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov

Institute for Healthcare Improvement : www.ihi.org/ihi

Leapfrog Group: www.leapfroggroup.org

Integrated Healthcare Association: www.iha.org

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se