Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare samt ett antal årliga webinarier. Programmet bestäms av beredningsgruppen.

Datum för 2024 års chefläkardagar är torsdag 21 mars och torsdag 26 september, bägge tillfällena i Stockholm. Dagarna är planerade som fysiska möten, med möjlighet att följa per länk.

2024 års webinarier är planerade till onsdag 14 februari, onsdag 17 april, onsdag 23 oktober samt onsdag 11 december. Tiderna för alla webinarier är 15.30 – 17.00.

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se