Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare samt ett antal årliga webinarier. Programmet bestäms av beredningsgruppen.

Datum för kommande chefläkardag är torsdag 21 mars 2024 i Stockholm. Dagarna är planerade som fysiska möten, med möjlighet att följa per länk.

Datum för kommande webinarier är onsdag 11 oktober 2023 samt onsdag 6 december 2023. Tiderna för alla webinarier är 15.30 – 17.00.

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se