Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Då nätverket startade 2014 fanns ingen utbildning för chefläkare, och nätverket beslöt därför att starta en sådan.

Utbildningen ges under tre dagar, och efter dessa dagar fortsätter utbildningen i form av återkommande chefläkardagar. Utbildningen ges i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening och Löf.

2024 - 2025 års utbildning startar 21 november 2024. Internatsdelen hålls 15 - 16 januari 2025.

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se