Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

Då nätverket startade 2014 fanns ingen utbildning för chefläkare, och nätverket beslöt därför att starta en sådan.

Utbildningen ges under tre dagar, och efter dessa dagar fortsätter utbildningen i form av återkommande chefläkardagar. Utbildningen ges i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening och Löf.

Datum för 2023 - 2024 års utbildning är tisdag 21 november (Stockholm) och onsdag/torsdag 10 - 11 januari 2024 (Rånäs slott).

heartKONTAKT

Om du:

  • har frågor om nätverket
  • vill bli medlem i nätverket
  • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se