Välkommen till nätverket Sveriges chefläkare!

[2023-12-07]

Individer med riskbeteende

Nu finns "Individer med riskbeteende - beskrivning av process från misstanke till beslut" färdig. Arbetsgruppen har tagit fram ett dokument som beskriver hur en korrekt handläggning ska ske i de fall misstanke uppkommer om att en anställd kan antas utgöra en risk för patientsäkerheten. Under våren 2024 kommer dokumentet att kompletteras med ett antal korta filmer som fördjupar materialet. Dokumentet finns tillgängligt för nätverkets medlemmar på den lösenordsskyddade delen av hemsidan under Tillsynsgruppen.

 

[2023-11-06] 

Löf tar över delar av SKR:s material

Då SKR 231031 avslutade sitt patientsäkerhetsarbete finns från och med idag Handböckerna för Händelseanalys och Riskanalys samt material om SBAR och HSE (Hållbart SäkerhetsEngagemang) på Löfs hemsida: https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt

Materialet har redigerats för att vara aktuellt, men är i övrigt oförändrat.

 

[2023-06-13] 

Utredning av allvarliga vårdskador - Utbildningsmaterial

Ökad patientsäkerhet kräver utveckling av arbetet med utredningar av händelser och tillbud vilka lett till, eller hade kunnat leda till, vårdskador. Erfarenheter visar att utredningar ofta inte håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna ge underlag till effektiva riskreducerande åtgärder. Dessa brister var skälet till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021 reviderade handboken för Risk-och händelseanalys. Handboken har nu delats upp i två separata delar, dels en handbok i Riskanalys, dels en vägledning för utredning av allvarliga vårdskador.

För att underlätta och öka användningen av vägledningen har Sveriges chefläkarnätverk med stöd av Löf tagit fram en serie korta utbildningsfilmer (moduler) baserade på vägledningen. Tanken är att filmerna ska kunna användas av chefläkare vid introduktion av nya verksamhetschefer och andra chefer med ansvar för patientsäkerhet. Filmerna kan också ge en introduktion och överblick för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av patientsäkerhet.

Varje modul är ca 20 min lång och alla bilder som visas kan laddas ner och användas tillsammans med lokalt bildmaterial. Filmerna kan ses separat, men vi rekommenderar att de första gången ses i ordningsföljd.

Filmmoduler

 1. Vad hände? (länk till film på Löfs youtube-kanal)
  Denna första modul ger en överblick över de olika stegen i en utredning. I filmen möter du Mita Danielsson, chefsjuksköterska på Löf och Pär Lindgren, regional chefläkare i Region Kronoberg.

 2. Hur görs en analys? (länk till film på Löfs youtube-kanal)
  Denna modul ger dig en introduktion i metoden händelseanalys. I filmen möter du Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg i Region Stockholm och Urban Nylén, medicinalråd på Socialstyrelsen.

 3. Vad är uppdragsgivarens ansvar? (länk till film på Löfs youtube-kanal)
  Denna modul beskriver uppdragsgivarens ansvar i samband med en händelseanalys och de steg i metoden som uppdragsgivaren ansvarar för. I filmen möter du Mita Danielsson, chefsjuksköterska på Löf och Pär Lindgren, regional chefläkare i Region Kronoberg.

 4. Hur vet vi att det blev bättre? (länk till film på Löfs youtube-kanal)
  Denna modul handlar om uppföljning och utvärdering efter en genomförd analys. I filmen möter du Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg i Region Stockholm och Urban Nylén, medicinalråd på Socialstyrelsen.

 Tillhörande presentationer:

 1. Vad hände? (pdf)
 2. Hur görs en analys? (pdf)
 3. Vad är uppdragsgivarens ansvar? (pdf)
 4. Hur vet vi att det blev bättre? (pdf)

 

[2022-12-13] 

Nätverket Sveriges chefläkare har besvarat remissen inför införandet av den nationella läkemedelslistan.

Har du frågor om, eller kommentarer till, svaret går det bra att kontakta analysledaren Thomas Brezicka på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

[2022-04-27]

Nätverket Sveriges chefläkare har genomfört en riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv av införandet av den nationella läkemedelslistan.

Har du frågor om, eller kommentarer till, analysen går det bra att kontakta analysledaren Thomas Brezicka på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

[2022-04-27]

Läkartidningen har skrivit en artikel om riskanalysen som Nätverket Sveriges chefläkare har tagit fram:
Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan

 

heartKONTAKT

Om du:

 • har frågor om nätverket
 • vill bli medlem i nätverket
 • är medlem men har glömt bort lösenordet

är du välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se