Utbildningsdagar

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare samt ett antal årliga webinarier. Programmet bestäms av beredningsgruppen.

Datum för kommande chefläkardagar är tisdag 15 mars 2022 och torsdag 8 september 2022. Dagarna är planerade som fysiska möten, men detta kan komma att ändras.

Datum för kommande webinarier är onsdag 9 februari 2022 och onsdag 4 maj 2022.

 

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare