Utbildningsdagar

Nätverket anordnar sedan 2014 utbildningsdagar för chefläkare. Programmet bestäms av beredningsgruppen. Datum för kommande chefläkardag är tisdag 12:e mars 2019 och platsen är Stockholm.

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare