Utbildningsdagar

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare samt ett antal årliga webinarier. Programmet bestäms av beredningsgruppen.

Datum för kommande chefläkardagar är torsdag 11 mars 2021 (digitalt möte) och torsdag 9 september 2021 (fysiskt möte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm).

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare