Utbildningsdagar

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare samt ett antal årliga webinarier. Program bestäms av beredningsgruppen.

Datum för kommande chefläkardagar är torsdag 23 mars 2023 i Stockholm och 21 september 2023 i Göteborg. Dagarna är planerade som fysiska möten, med möjlighet att följa per länk.

Datum för kommande webinarier är onsdag 7 december 2022, onsdag 8 februari 2023, onsdag 19 april 2023, onsdag 11 oktober 2023 samt onsdag 6 december 2023. Tiderna för alla planerade webinarier är 15.30 – 17.00.

 

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare