Utbildningsdagar

Nätverket anordnar 2 årliga utbildningsdagar för chefläkare. Programmet bestäms av beredningsgruppen.

Datum för kommande chefläkardag är torsdag 5 september 2019 och platsen är Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare