Länkar

Länkar om patientsäkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting har samlat information om patientsäkerhet: www.skl.se/patientsakerhet

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/

Australien

Australian patient safety foundation, ideell organisation med dotterbolaget Patient Safety International (PSI): www.apsf.net.au

Clinical excellence commission (CEC) är en del av New South Wales state government Patient Safety and Clinical Quality Program: http://www.cec.health.nsw.gov.au

Australian Council on Healthcare Standards: www.achs.org.au

Australian Resource Centre for Healthcare Innovations: https://www.healthinnovation.org.au

Danmark

Den danska patientförsäkringen: http://patienterstatningen.dk/

Finland

Den finska patientförsäkringen: www.potilasvakuutuskeskus.fi

Norge

Den norska patientförsäkringen: www.npe.no

Storbritannien

National patient safety agency: www.npsa.nhs.uk

National Patient Safety Foundation (UK voluntary accreditation programme): www.npsf.org

Healthcare Safety Investigation Branch: www.hsib.org.uk

USA

Joint Commission Resources: www.jcrinc.com/

Institute of Medicine: www.nationalacademies.org/HMD

Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahcpr.gov

AHRQ: www.ahcpr.gov/qual/advances/

Institute for Healthcare Improvement 100,000 lives campaign at: www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign and www.ihi.org/ihi

Leapfrog Group: www.leapfroggroup.org

Integrated Healthcare Association: www.iha.org

Ett nätverk för Sveriges chefläkare