Chefläkarutbildningen

 Chefläkarutbildningen

Då nätverket startade 2014 fanns ingen utbildning för chefläkare, och nätverket beslöt därför att starta en sådan.

Utbildningen ges under tre dagar, och efter dessa dagar fortsätter utbildningen i form av återkommande chefläkardagar. Utbildningen ges i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening och Löf.

Chefläkarutbildningen 2019 – 2020 är nu klar. Nästa omgång startar hösten 2021.

Ett nätverk för Sveriges chefläkare