Chefläkarutbildningen

 Chefläkarutbildningen

Då nätverket startade fanns ingen utbildning för chefläkare. Därför anordnar nätverket en tredagars utbildning för chefläkare.

Utbildningen ges under tre dagar, och efter ett inledande internat främst i form av återkommande chefläkardagar. Utbildningen ges i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening och Löf.

Chefläkarutbildningen 2018 – 2019 är nu klar. Nästa omgång startar i november 2019.

Ett nätverk för Sveriges chefläkare