Om nätverket

En nationell chefläkarutbildning startade 2013 på initiativ av Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening samt Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

Nätverket Sveriges Chefläkare bildades 2014 och har som mål att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen, främst i arbetet med förbättrad patientsäkerhet. I detta arbete är chefläkarna en av de viktigaste grupperna i svensk sjukvård. Även om chefläkare kan ha, och har andra arbetsuppgifter, är nätverkets arbetsområden det som förenar; ett arbete för en säkrare svensk sjukvård.

Nätverket, som idag har knappt 200 medlemmar, är ett fristående nätverk för Sveriges chefläkare, eller personer med chefläkares uppgifter. Centralt finns en beredningsgrupp med geografisk representation. Beredningsgruppen håller samman nätverket och ansvarar för programpunkter. Dessutom finns ett antal arbetsgrupper med mer specifika uppdrag.

Nätverket stöds av Löf.

Ett nätverk för Sveriges chefläkare