Avhandling om händelseanalys, Lex Maria, lärande och organisatoriskt minne

Jonas Wrigstad, barnanestesiolog i Lund, disputerar fredag 2 februari på avhandlingen ”The inside of a paradigm – an expedition through an incident reporting system”. Avhandlingen berör hur det system som finns för att utreda skador fungerar, och hur lärdomar tas tillvara.

 

Avhandling Jonas Wrigstad
Wrigstad-Bergström-Gustafson2014
Wrigstad-Bergström-Gustafson2015
Wrigstad-Bergström-Gustafson2017
Wrigstad-Bergström-Gustafson2017-2

<<Tillbaka

Ett nätverk för Sveriges chefläkare