Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete

[2018-10-24]

Den 6 november 2018 genomför Läkemedelsverket ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete. Under dagen kommer aktuella säkerhetsfrågor relaterade till läkemedel att diskuteras. Medarbetare från Läkemedelsverket som är specialister i de olika ämnena kommer att föreläsa. Målgruppen för seminariet är personal engagerade i läkemedelssäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Program seminarium läkemedelssäkerhet 2018-11-06 (pdf)

Klicka här för att anmäla dig!

Frågor hänvisas till brigita.delslind@lakemedelsverket.se

<<Tillbaka

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare