Rapport om diagnostiska fel

[2019-06-18]

Nu finns den första rapporten om sammanställningar ur Nitha Kunskapsbank publicerad.

Diagnostiska fel – Lärdomar av händelseanalyser: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/diagnostiska-fel.html

I rapportens bilaga 2 finns ett stöd som kan vara användbart för analysledare som gör händelseanalyser som handlar om diagnostiska fel.

<< Tillbaka

Ett nätverk för Sveriges chefläkare