Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp

[2018-09-05]

Kursen ”Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp” ges igen i Jönköping våren 2019.

ju.se/patientsakerhet

<<Tillbaka

Ett nätverk för Sveriges chefläkare