Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist

Socialstyrelsen har släppt sin rapport över hur kompetensförsörjning kan påverka patientsäkerheten. Rapporten och en sammanfattning finns att ladda ner här.

Ett nätverk för Sveriges chefläkare