Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist

[2018-02-28]

Socialstyrelsen har släppt sin rapport över hur kompetensförsörjning kan påverka patientsäkerheten.

Rapporten och en sammanfattning finns att ladda ner här.

<< Tillbaka

Ett nätverk för Sveriges chefläkare