Funktionell Resonans Analys Metod för komplexa verksamheter

[2018-05-24]

Vill ni vara med och utveckla patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården? Nu har ni chansen att medverka i en utbildning som bidrar till en bättre och fördjupad bild av vad som sker i vårt vardagliga arbete.

För sjätte gången bjuder vi nu in till en kurs i Funktionell Resonans Analys Metod (FRAM) som är en systematisk metod för att beskriva hur olika funktioner i ett system hänger samman och hur de påverkas av varandra. FRAM kan användas för händelse- och riskanalys samt processdesign.

Kursen ges i samverkan mellan Region Jönköping, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting och äger rum i Stockholm (18/10) och i Jönköping (14/11 och 11/12)

Kurs i FRAM

<< Tillbaka

 

Ett nätverk för Sveriges chefläkare