Aktuellt

Nätverket Sveriges chefläkare har genomfört en riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv av införandet av den nationella läkemedelslistan.

Har du frågor om, eller kommentarer till, analysen går det bra att kontakta analysledaren Thomas Brezicka på thomas.brezicka@vgregion.se eller 070-203 98 30.

[2022-04-27]

Läkartidningen har skrivit en artikel om riskanalysen som Nätverket Sveriges chefläkare har tagit fram:
Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan
[2022-04-27]

Skador vid vård av covid-19 patienter
[2021-02-26]

Material från Chefläkardagen 10/9  finns nu under Utbildningsmaterial
[2020-09-18]

Kurs i patientsäkerhet  – strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp
[2019-10-17]

Nordisk konferens om forskning rörande säkerhet och kvalitet i sjukvård
[2019-06-27]

Resilient Health Care Management (RHCM), kurs som främst är riktad till ledare och chefer
[2019-06-27]

Rapport om diagnostiska fel 
[2019-06-18]

Ny kurs i FRAM under hösten
[2019-06-10]

REA-symposium i Kalmar 24-27 juni 2019
[2019-01-08]

Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete
[2018-10-24]

NEWS2
[2018-10-09]

Nästa chefläkardag 12 mars 2019
[2018-10-09]

Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp
[2018-09-05]

Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården
[2018-06-21]

5 års granskning av vårdskador med MJG
[2018-06-21]

Svensk sjukvårds resultat jämfört med ett antal OECD-länder
[2018-06-21]

Funktionell Resonans Analys Metod för komplexa verksamheter
[2018-05-24]

Nordiska konferensen om forskning om patientsäkerhet och kvalitet i sjukvård
[2018-05-07]

Sammanställning av rapporter från IVO under 2017 och 2018
[2018-05-07]

Patient Safety 2030
[2018-03-12]

Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist
[2018-02-28]

Avhandling om händelseanalys, Lex Maria, lärande
och organisatoriskt minne
[2018-01-30]

Över 170 chefläkare stödjer #utantystnadsplikt
[2018-01-17]

RCA2 – Effektivisering av händelseanalys
[2017-09-29]

Skador i vården
[2017-09-28]

Brister i kommunikation och information
En sammanställning av händelseanalyser
[2017-09-19]

Nyhetsbrev från Läkemedelsverket
Missa inte nyhetsbreven från Läkemedelsverket!
[2017-06-29]

IVO har ny blankett för Anmälan av riskindivid.
Se:  www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/
[2017-06-26]

Ett nätverk för Sveriges chefläkare