Aktuellt

Skador vid vård av covid-19 patienter
[2021-02-26]

Material från Chefläkardagen 10/9  finns nu under Utbildningsmaterial
[2020-09-18]

Kurs i patientsäkerhet  – strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp
[2019-10-17]

Nordisk konferens om forskning rörande säkerhet och kvalitet i sjukvård
[2019-06-27]

Resilient Health Care Management (RHCM), kurs som främst är riktad till ledare och chefer
[2019-06-27]

Rapport om diagnostiska fel 
[2019-06-18]

Ny kurs i FRAM under hösten
[2019-06-10]

REA-symposium i Kalmar 24-27 juni 2019
[2019-01-08]

Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete
[2018-10-24]

NEWS2
[2018-10-09]

Nästa chefläkardag 12 mars 2019
[2018-10-09]

Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp
[2018-09-05]

Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården
[2018-06-21]

5 års granskning av vårdskador med MJG
[2018-06-21]

Svensk sjukvårds resultat jämfört med ett antal OECD-länder
[2018-06-21]

Funktionell Resonans Analys Metod för komplexa verksamheter
[2018-05-24]

Nordiska konferensen om forskning om patientsäkerhet och kvalitet i sjukvård
[2018-05-07]

Sammanställning av rapporter från IVO under 2017 och 2018
[2018-05-07]

Patient Safety 2030
[2018-03-12]

Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist
[2018-02-28]

Avhandling om händelseanalys, Lex Maria, lärande
och organisatoriskt minne
[2018-01-30]

Över 170 chefläkare stödjer #utantystnadsplikt
[2018-01-17]

RCA2 – Effektivisering av händelseanalys
[2017-09-29]

Skador i vården
[2017-09-28]

Brister i kommunikation och information
En sammanställning av händelseanalyser
[2017-09-19]

Nyhetsbrev från Läkemedelsverket
Missa inte nyhetsbreven från Läkemedelsverket!
[2017-06-29]

IVO har ny blankett för Anmälan av riskindivid.
Se:  www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/
[2017-06-26]

Ett nätverk för Sveriges chefläkare